Friday, June 26, 2009

Gunung


Gunung Kinabalu.

"Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pati kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir". - Ayat 21, Sural al-Hasyr.

No comments:

Related Posts with Thumbnails