Sunday, November 16, 2008

Alhamdulillah

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Puji amat penting dalam kehidupan. Manusia secara fitrahnya suka dipuji. Rasulullah juga pernah berdakwah dengan pujian.
Ketika Islam sudah kuat dan Rasul serta orang Islam kembali ke Mekah daripada Madinah, Nabi bersabda :
"Barangsiapa yang memasuki Masjidil Haram dia selamat, dan barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufian dia selamat."
Abu Sufian begitu berbesar hati kerana mendapat pujian tersebut. Tidak pernah ada orang yang berkata demikian. Abu Sufian beranggapan rumahnya sama taraf dengan Masjidil Haram. Lalu dia memeluk Islam kerana pujian tersebut.

Khalid Al Walid R.A. adalah seorang pakar strategi peperangan. Kerana strategi beliau, umat Islam kalah dalam peperangan Uhud. Satu hari Rasulullah memberi serbannya kepada adik Khalid dan berpesan supaya menyampai mesejnya kepada Khalid.
Rasulullah bersabda :
"Beritahu abangmu, beliau adalah seorang yang cerdik, beliau tidak sepatutnya memerangi Islam, sekiranya belaiu menjadi orang Islam beliau akan menjadi lebih cerdik."
Setelah mendengar pujian tersebut, Khalid Al Walid memeluk Islam.

Namun segala pujian adalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

No comments:

Related Posts with Thumbnails